Wydział Obsługi Maklerskiej
email: wom@ipopema.pl
tel. 22 236 9400